Wyświetlanie jednego wyniku

  • P6.1.4 Stała Plancka – Leybold

      P6.1.4.1 Określanie stałej Plancka. Pomiary na zestawie montażowym P6.1.4.2 Wyznaczanie stałej Plancka. Podział długości fali za pomocą prostego pryzmatu na ławce optycznej P6.1.4.3 Określanie stałej Plancka. Wybór długości fali za pomocą interferencyjnych filtrów na ławce optycznej P6.1.4.4 Określanie stałej Plancka. Rejestracja charakterystyk aktualnego natężenia-napięcia, wybór długości fali za pomocą interferencyjnych filtrów na ławce optycznej….