Wyświetlanie wszystkich wyników: 2

  • Laboratorium energii odnawialnej Delorenzo

    Laboratorium do badania energii odnawialnych składa się z zestawów szkoleniowych dedykowanych do najbardziej wykorzystywanych technologii, obecnie dostępnych w tej dziedzinie, do produkcji energii elektrycznej ze źródeł innych niż węglowodory. W szczególności, laboratorium zajmuje się tematami związanymi z energią słoneczną, w formie fotowoltaicznej jak i termalnej, energią wiatrową, technologią wodorowych ogniw paliwowych, produkcją biodiesel z olejów…

  • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – propozycje wyposażenia pracowni na lata 2014 – 2020

    Przygotujemy wymagane pracownie dla zawodu Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zgodne z wytycznymi Ministerstwa Oświaty: K1. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej K2. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Pracownia komunikacji w języku obcym Pracownia dokumentacji Pracownia systemów energetyki odnawialnej Warsztaty szkolne Pracownia komunikacji w języku obcym Pracownia dokumentacji Pracownia systemów energetyki odnawialnej Warsztaty szkolne