Wyświetlanie jednego wyniku

  • P5.8.1 Laser helowo-neonowy – Leybold

      P5.8.1.1 Konfiguracja lasera helowo-neonowego P5.8.1.2 Pomiar długości fali , polaryzacja oraz profil wiązki promieni P5.8.1.3 Określanie średnicy wiązki promieni wewnątrz wzmacniacza P5.8.1.4 Zależność mocy wyjściowej od położenia rury laserowej wewnątrz wzmacniacza P5.8.1.5 Warunki stabilności rezonatora optycznego P5.8.1.6 Różne tryby poprzecznego wzbudzania P5.8.1.7 Badanie profilu wiązki promieni   Laser He-Ne jest typem lasera gazowego. Ośrodkiem wzmocnienia…