Wyświetlanie jednego wyniku

  • P3.3.2 Moment magnetyczny dipolowy – Leybold

      P3.3.2.1 Pomiar magnetycznych momentów dipolowych długich magnetycznych igieł   Doświadczenie P3.3.2.1 mierzy siłę F pomiędzy biegunami dwóch namagnetyzowanych stalowych igieł wykorzystywanych jako waga torsyjna. Układ pomiarowy jest podobny do użytego przy weryfikacji prawa Kulomba. Pomiar jest wstępnie wykonywany w funkcji odległości r końcówek biegunów. Aby zróżnicować siłę biegunów  qm, końce biegunów są wymieniane oraz wielokrotne…