Wyświetlanie jednego wyniku

  • P4.2.2 Obwody wzmacniacza operacyjnego – Leybold

      P4.2.2.1 Niepodłączony wzmacniacz operacyjny (komparator) P4.2.2.2 Odwracający wzmacniacz operacyjny P4.2.2.3 Nieodwracający wzmacniacz operacyjny P4.2.2.4 Układ sumujący i odejmujący P4.2.2.5 Układ różniczkujący i całkujący   Wzmacniacz operacyjny jest ważnym komponentem analogowym we współczesnej elektronice. Początkowo zaprojektowany jako element obliczeniowy do komputerów analogowych, został wprowadzony do niezwykle szerokiego zakresu aplikacji jako wzmacniacz. Doświadczenie P4.2.2.1 pokazuje, że niepodłączony wzmacniacz…