Wyświetlanie jednego wyniku

  • P3.4.6 Pomiar pola elektromagnetycznego Ziemi – Leybold

      P3.4.6.1 Pomiar pola elektromagnetycznego Ziemi za pomocą obracanej cewki indukcyjnej (induktor Ziemi)     W doświadczeniu P3.4.6.1 napięcie U(t) indukowane w polu magnetycznym Ziemi dla różnych osi obrotu jest mierzone za pomocą systemu akwizycji danych CASSY. Amplituda i częstotliwość zarejestrowanych sygnałów oraz odpowiednich składowych czynnych B⊥ są użyte do obliczenia pola magnetycznego Ziemi. Celem analizy…