Wyświetlanie jednego wyniku

  • P5.3.7 Przesyłanie obrazów holograficznych – Leybold

      P5.3.7.1 Przesyłanie obrazów holograficznych na montażowej płycie optycznej   Tworząc hologramy transmisyjne wiązka lasera jest dzielona na wiązkę obiektu oraz wiązkę odniesienia i następnie poszerzana. Wiązka obiektu oświetla obiekt i jest odbijana. Światło odbite skupione jest na filmie razem z wiązką odniesienia, która jest koherentna z wiązką obiektu. Film rejestruje nieregularny obraz interferencji nie…