Wyświetlanie jednego wyniku

  • Przetwornik wartości skutecznej prądu lub napięcia przemiennego – P20Z

    Przetwornik typu P20Z przeznaczony jest do przetwarzania wartości skutecznej prądu lub napięcia przemiennego bez składowej stałej na standardowy sygnał stałoprądowy lub stałonapięciowy. Sygnał wyjściowy przetwornika jest izolowany galwanicznie od sygnału wejściowego oraz zasilania. Charakterystyka: wejście: 0…60 / 100 / 150/ 250/ 400 / 500 / 600 V a.c., 0…1 / 5 A a.c., wyjście: 0/4…20mA,…