Wyświetlanie jednego wyniku

  • P3.2.5 Przewodnictwo elektryczne podczas elektrolizy – Leybold

      P3.2.5.1 Określenie stałej Faradaya   W elektrolizie, procesy przewodnictwa elektrycznego powodują uwolnienie materiału. Ilość uwolnionego materiału jest proporcjonalna do przenoszonego ładunku Q przepływającego przez elektrolit. Ładunek ten może być obliczony za pomocą stałej Faradaya F, uniwersalnej stałej, która odnosi się do jednostki ładunku e liczbą Avogadro’a NA .   Gdy wprowadzimy masę molową n…