Wyświetlanie jednego wyniku

  • P6.4.2 Rozkład Poissona – Leybold

      P6.4.2.1 Statystyczne różnice w określaniu tempa liczenia   Dla każdej poszczególnej cząstki w próbce radioaktywnej, jest to kwestią przypadku czy ulegnie rozpadowi w danym czasie Dt. Prawdopodobieństwo, że dowolna cząstka rozłoży się w tym czasie jest bardzo niskie. Liczba cząstek n, które ulegną rozpadowi w czasie Dt pokazuje rozkład Poissona wokoło wartości średniej µ….