Wyświetlanie jednego wyniku

  • Technik energetyk – propozycje wyposażenia pracowni na lata 2014 ? 2020

    Wymagane pracownie dla zawodu: K1. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej K2. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej Pracownia komunikacji w języku obcym Pracownia eksploatacji instalacji i urządzeń energetyki cieplnej Pracownia komunikacji w języku obcym Pracownia eksploatacji instalacji i urządzeń elektroenergetyki