Wyświetlanie jednego wyniku

  • Technik teleinformatyk – propozycje wyposażenia pracowni na lata 2014 ? 2020

    Wymagane pracownie dla zawodu: K1. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich K2. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami K3. Montaż i eksploatacja sieci rozległych Pracownia komunikacji w języku obcym Pracownia elektrotechniki i elektroniki Pracownia urządzeń techniki komputerowej Pracownia dostępowych urządzeń teleinformatycznych Pracownia komunikacji w języku obcym Pracownia lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych Pracownia komunikacji w języku obcym Pracownia administrowania…