Wyświetlanie jednego wyniku

  • Trójkolorowy wyświetlacz numeryczny do zastosowań wewnętrznych – DL21

    Trójkolorowy wyświetlacz numeryczny DL21 przeznaczony jest do wyświetlania parametrów: odczytanych z urządzeń zewnętrznych lub zadanych poprzez RS-485. Zaletą DL21 jest trójkolorowy wyświetlacz (zielony, czerwony i pomarańczowy)dzięki któremu kolor kolor wyświetlanego parametru jest dowolnie programowany i może się zmieniać w zależności od ustawionych przez użytkownika wartości. Wyświetlacz znajduje szerokie zastosowanie w biurach, punktach użyteczności publicznej (np….