Wyświetlanie jednego wyniku

  • P5.2.5 Widmo światła odbitego – Leybold

      P5.2.5.1 Widmo światła odbitego różnych materiałów. Rejestracja i analiza przy pomocy spektrofotometru.   Postrzeganie kolorów obiektów nieprzezroczystych jest indukowane przez składowe odbite barw widmowych. W doświadczeniu P5.2.5.1, światło lampy żarowej odbijane przez różne materiały jest rejestrowane za pomocą spektrometru.   Współczynniki odbicia są obliczane i porównywane.