Wyświetlanie jednego wyniku

  • P3.3.3 Wpływ siły na pole magnetyczne – Leybold

      P3.3.3.1 Pomiar siły działającej na prąd w przewodach pod wpływem magnesu w kształcie podkowy P3.3.3.2 Pomiar siły działającej na prąd w przewodach w jednorodnym polu magnetycznym. Rejestracja za pomocą  CASSY P3.3.3.3 Pomiar siły działającej na prąd w przewodach w polu magnetycznym cewki powietrznej. Rejestracja za pomocą CASSY P3.3.3.4 Podstawowe pomiary do elektrodynamicznej definicji ampera…