Wyświetlanie jednego wyniku

  • P6.3.1 Wykrywanie promieni Rentgena – Leybold

      P6.3.1.1 Fluorescencja świecącego ekranu z powodu promieni rentgenowskich P6.3.1.2 Zdjęcie promieni rentgenowskich: Ekspozycja filmu naświetlonego  promieniowaniem rentgenowskim P6.3.1.5 Badanie modelu implantu P6.3.1.6 Wpływ czynnika kontrastowego na wchłanianie promieni rentgenowskich   Wkrótce po odkryciu promieniowania X przez W. C. Röntgena, fizycy rozpoczęli wykorzystywać możliwości tego promieniowania do przechodzenia przez materię, która jest nieprzezroczysta dla zwykłego światła…