Wyświetlanie jednego wyniku

  • P3.9.2 Wyładowania w gazie przy zmniejszonym ciśnieniu – Leybold

      P3.9.2.1 Badanie samoistnego wyładowania gazowego w powietrzu jako funkcji ciśnienia   Wyładowanie jarzeniowe jest specjalną formą wyładowania w gazie. Utrzymuje się przy niskich ciśnieniach względnie małym prądem, gęstością i jest połączony ze zjawiskiem świetlnym. Badanie tego zjawiska zapewnia podstawowy wzgląd w strukturę atomu. W doświadczeniu P3.9.2.1, cylindryczna szklana rura jest połączona do pompy próżniowej…