Wyświetlanie wszystkich wyników: 2

  • Wyposażenie pracowni elektroenergetyki Delorenzo

    Wyposażenie pracowni elektroenergetyki Delorenzo

    Laboratorium elektroenergetyki zajmuje się w systematyczny sposób tematem pełnego cyklu energii elektrycznej – od generacji do transmisji i dystrybucji liniami wysokiego napięcia, z odpowiednimi przekaźnikami ochronnymi, i jej wykorzystaniem przez użytkownika końcowego. Zatem laboratorium jest podzielone na cztery główne działy: Generacja energii, gdzie badany jest bipolarny alternator napędzany przez silnik DC i różne obwody synchronizacyjne….

  • Technik energetyk – propozycje wyposażenia pracowni na lata 2014 ? 2020

    Wymagane pracownie dla zawodu: K1. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej K2. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej Pracownia komunikacji w języku obcym Pracownia eksploatacji instalacji i urządzeń energetyki cieplnej Pracownia komunikacji w języku obcym Pracownia eksploatacji instalacji i urządzeń elektroenergetyki