Wyświetlanie jednego wyniku

  • Wyświetlacze numeryczne do zastosowań wewnętrznych DNL2 i DNL3

    Przeznaczone są to wizualizacji danych z procesów technologicznych poprzez RS485 lub wejście analogowe. Charakterystyka wyświetlaczy serii DNL:  wykonanie 1 lub 2-wierszowe (dla wykonania 2-wierszowego – wizualizacja danych z 2 niezależnych urządzeń), wysokość cyfr 230 lub 305 mm, widzialność do 120 metrów, kolor cyfr: żółty lub czerwony, programowalna jasność świecenia, automatyczne regulacja jasności świecenia w zależności…