Wyświetlanie jednego wyniku

  • P6.5.6 Zjawisko Comptona – Leybold

      P6.5.6.1 Obserwacje ilościowe zjawiska Comptona   W zjawisku Comptona, foton przenosi część energii E0 i liniowy pęd do swobodnych elektronów poprzez zderzenia sprężyste. Tutaj, prawa zachowania energii i pędu ma zastosowanie tak jak przy zderzeniu dwóch ciał w mechanice. Energia i liniowy pęd   p =   rozproszonych fotonów pod kątek rozpraszania J. Skuteczny…