Wyświetlanie jednego wyniku

  • P4.1.5 Tranzystory – Leybold

      P4.1.5.1 Badanie właściwości diody w połączeniach tranzystorowych P4.1.5.2 Rejestracja charakterystyk tranzystora P4.1.5.3 Rejestracja charakterystyk tranzystora polowego złączowego.   Tranzystory są najważniejszymi komponentami półprzewodnikowymi w technologii obwodów elektronicznych. Rozróżniamy tranzystory bipolarne, w których elektrony i dziury są zaangażowane w przewodzenie prądu oraz tranzystory polowe, w których prąd jest przesyłany wyłącznie przez elektrony. Elektrody tranzystorów bipolarnych są…